PENTAZOCINA - Dosificación

Adultos: vía intramuscular, subcutánea o intravenosa, 30mg, cada 3 a 4 horas, en caso de ser necesario. Dosis diaria máxima 360mg.