AMEZINIO - Sinónimos

4-amino-6-metoxi-fenilpiridazina metilsulfato.