IDEOS - Conservación

Conservar a temperatura inferior a 30°C.