EPAMIN - Composición

Difenilhidantoína 125mg/5ml suspensión. Difenilhidantoína sódica 100mg/2ml inyectable sólo para uso IM o IV.